Personvernerklæring

Personvern og personopplysninger

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, eksempelvis navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som muliggjør å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

Behandling av personopplysninger

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse.

Velg Hvitt er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi samler inn og bearbeider fra kunder og våre oppdragsgivere. At vi er behandlingsansvarlige innebærer at vi er ansvarlige og har plikter etter personopplysningsloven.

Vi behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, https://velghvitt.no      

Opplysninger som behandles av Velg Hvitt er kontaktinformasjon om kunder og tilbydere. Pr i dag er dette navn, e-postadresse, telefonnummer og boligadresse på registrerte kontakter . Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskaps­lov­givningen.

Informasjonskapsler

Vi samler inn opplysninger om besøkende på https://velghvitt.no ved bruk av informasjonskapsler.

Sosiale medier

Velg Hvitt er på Facebook og YouTube. Vi gjør oppmerksom på at ved bruk av disse kanalene følges egne personvernerklæringer/policyer.

Oppdatering av opplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om våre kunder og leverandører er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til personopplysninger, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte oss på telefon 33 50 55 55 eller post @velghvitt.no